دیمر

دیمر وسیله ای جهت کنترل نور در طراحی نقشه های نورپردازی

که به شما قابلیت انعطاف پذیری در استفاده از نور و تاثیر بر روی

دکوراسیون را می دهد.

دیمر وسیله ای است که به ولتاژ برق شهر وصل می شود و می تواند

ولتاژ برق شهر را از v0تا v220 تنظیم کند.

عوامل موثر در انتخاب چراغ

منحنی های فوتومتریک:

نحوه انتشار نور هر چراغ خاص است و برای مصارف خاص هم استفاده می شود. برای مطالعه این مسئله تولیدکننده های چراغ منحنی های نور هر دستگاه را طبق استانداردخاصی منتشر می کنند .به طور معمول دو صفحه فرضه عمود بر هم را از منبع روشنایی(مرکز چراغ) عبور می دهند و زاویه و تغییرات تابش نور روی این دو صفحه (که تا حد زیادی با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است)با دستگاه اندازه گیری می کنند و به صورت منحنی هایی نمایش می دهند.برای اسان کردن بررسی میزان روشنایی منبع نور همواری هزار لومن فرض می شود.

منابع نوری

لامپ های التهابی:

لامپ التهابی که با نام‌های لامپ حبابی، لامپ رشته ای، حباب نور تابان،لامپ سفیدگرمایی و لامپ سیمابی نیز نامیده می شوند خیلی گران نیستند ولی در مصرف بسیار پرهزینه اند .تولید نور در لامپ های التهابی مبتنی بر گداخته شدن یک سیم پیچ نازک تنگستن بر اثر عبور جریان الکتریسیته است.لامپ های التهابی عمر کمتری در مقایسه با سایر منابع نوری دارند.

تعداد اسلاید ها : 79