فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه   6

1-1-    پیشگفتار           6

1-2-    جانشین بی ضرراشعه ایکس        8

فصل 2-            کاربرد امواج تراهرتز        11

2-1-    تصاویر حاصل از تصویر برداری THZ         11

2-2-    تولید و آشکار سازی امواج تراهرتز            12

2-3-    کاربردهای کنونی و آینده اشعه تراهرتز     13

2-4-    کاربردهای نظری و تکنولوژیک در حال توسعه       16

فصل 3-            امواج تراهرتز      19

3-1-    اصطلاح Terahertz در مقابل اصطلاح امواج submillimeter    22

3-2-    تکنولوژی تراهرتز می تواند اتومبیل را از زنگ زدن محافظت کند    23

3-3-    تجهیزات آزمایشگاه تراهرتز و مخابرات نوری          25

3-4-    ابزاری برای شناسایی امواج تراهرتزی []   29

3-5-    آشنایی با تکنولوژی تصویربرداری تراهرتز  31

3-6-    پرتوافکنی چشمة لیزر تراهرتز در دمای اتاق          32

فهرست مراجع   35

تعداد صفحات :  36

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.