فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فهرست جدول‌ها            ‌ه

فهرست شکل‌‌ها  ‌و

فصل 1-            مقدمه   7

1-1-    فرآیندهای ماشین کاری غیرمرسوم (فرآیندهای الکتروشیمیایی و فرآیندهای حرارتی)          7

1-2-    آشنایی با فرآیند های ماشین کاری غیرمرسوم      7

1-3-    فرآیندهای الکتروشیمیایی           8

1-4-    فرآیند مته‌کاری الکتروشیمیایی   9

1-5-    فرآیند سنگ زنی الکتروشیمیایی 10

فصل 2-            ماشینکاری الکتروشیمیایی و پارامترهای مختلف آن           12

2-1-    روش کار ECM  12

2-2-    الکترولیت          13

2-2-1-            انواع الکترولیت:  13

2-3-    تئوری فرآیند ماشینکاری ECM   14

2-4-    اجزای مختلف ماشین ابزار ECM 14

2-4-1-            ۱- مولد قدرت:   14

2-4-2-            2- سیستم تغذیه و تمیز کردن الکترولیت:            15

2-4-3-            3- ابزار و سیستم پیشروی آن:    15

2-4-4-            ۴- قطعه کار و سیستم نگهداری آن :       16

2-4-5-            خصوصیات ماشین ECM            16

2-4-6-            مزایا و محدودیتهای ماشین ابزار ECM     17

2-5-    خواص مکانیکی قطعات ماشینکاری شده توسط ECM       18

فصل 3-            بررسی محدودیت های ECM      20

3-1-    مقدمه   20

3-2-    محدودیت های ECM     22

3-3-    شیوه های جلوگیری از ایجاد جرقه (اسپارک) در گپ ماشینکاری    23

3-4-    افزایش کیفیت سطح قطعه کار    26

3-5-    ماشینکاری مواد عایق      27

فصل 4-            پارامترهای  موثر بر فرآیند ECM 32

4-1-    مقدمه   32

4-2-    پارامترهای موثر بر مخروطی شدن و over-cut    33

4-3-    تاثیر ولتاژ و نرخ تغذیه    40

4-4-    الکترود :            41

4-4-1-            خواصی که یک الکترود باید داشته باشد : 42

4-5-    ساختار سیستم ECM و پارامترهای موثر در آن     42

4-5-1-            منبع تولید قدرت           42

4-6-    سیستم تغذیه ابزار         44

4-7-    سیستم الکترولیت          46

4-8-    خصوصیات الکترولیت     46

4-8-1-            ضریب هدایت الکتریکی  46

4-8-2-            ظرفیت حرارتی  47

4-8-3-            هدایت حرارتی   47

4-8-4-            نقطه جوش        47

4-8-5-            ویسکوزیته         47

4-8-6-            ترکیب شیمیایی 48

4-9-    شستشوی الکترولیت       48

منابع و مراجع    52

در ماشین کاری الکتروشیمیایی (ECM)  از یک محلول آندی و یک الکتریک که سریعاً مصرف می شود، برای برداشتن فلز از سطح قطعه استفاده می شود. این فرآیند اصولاً آبکاری معکوس است که در آن قطعه کار خام مثبت و ابزار قطب منفی هستند. آندو کاتد هر دو باید هادی جریان برق باشند. با پمپاژ کردن سریع الکترود از داخل یا در اطراف ابزار، محصولات ماشینکاری از محل دور شده و جذب صافی ها می شوند. شکل حفره تصویر آیینه ای ابزار است. این حفره بوسیله سرور مکانیزمی که شکاف بین الکترودها ( غالباً ۰۰۳/۰ تا ۰۳/۰ اینچ) را کنترل می کند، شکل می گیرد. سرعت ثابت تغذیه ابزار به طرف قطعه کار متناسب با محلول شیمیایی و نرخ آبکاری معکوس قطعه کار انتخاب می شود. الکترولیت ها غالباً محلولهای نمک های معدنی، هادی خوب جریان برق مانند کلرید سدیم، کلریدپتاسیم یا نیترات پتاسیم هستند و در دمای تقریبی ۹۰ تا ۱۲۵ درجه فارنهایت با شدت جریان بین ۵۰ تا ۲۰۰ فوت بر ثانیه عمل می کنند. غالباً ابزار ازجنس مس یا برنج و برخی اوقات فولاد زنگ نزن است. نرخ برداشتن فلز تابع چگالی جریان است. مقدار چگالی جریان معمولاً بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر بر اینچ مربع است که طی آن نرخ برداشت فلز به ۱/۰ اینچ مکعب در دقیقه بر هزار آمپر می رسد. از آنجا که سرعت تراش فقط تابع نرخ تبادل یون ها است، سختی و چقرمگی ماده تاثیری بر نرخ ماشین کاری ندارد.

فرآیند ماشین کاری الکتروشیمیایی روش بسیارمناسبی برای تولید انبوه مواد هادی جریان برق به شکل های پیچیده که تراشیدن آن با روش های متداول ماشین کاری دشوار است، می باشد. هزینه اصلی ابزاربندی، تهیه الکترودهای ابزار است که بسیار وقت گیر و پر هزینه می باشد و بجز در مورد شکل های ساده مهندسی مستلزم چندین بار ساخت و آزمایش است. از آنجا که ابزار تحت محافظت کاتدی قرار دارد، فرسایش ابزار در حین عملیات تراشکاری صورت نمی گیرد. سطح تولید شده با این روش عاری از تنش است. توانایی همزمان ایجاد یک حفره کامل نیز قابل توجه است. برای تحصیل خورندهای کوچک، کنترل دقیق فرآیند ضروری است و ابزار باید به گونه ای طراحی شود تا تغییرات چگالی جریان در اثر تغییرات هندسه الکترود یا الکترولیت را جبران نماید. فرآیند ماشین کاری الکتروشیمیایی در این است که در مورد اول تغذیه ابزار متوقف می شود. کاهش چگالی جریان و نرخ جریان الکترولیتی موجب کاهش چشمگیر نرخ برداشت ماده می شود، بطوریکه پرداخت سطح بطور متعارف به حدود۱۰ تا ۱۲ میکرواینچ می رسد.

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.