توضیحات :
 
دانلود پرسشنامه هرسی و گلداسمیت
پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیتابزار استاندارد مورد استفاده، پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ( ۲۰۰۳ ) ، اچیو ( Achieve ) می باشد که هفت بعد انگیزش، اعتبار تصمیمات، شناخت شغل، سازگاری با محیط ، حمایت سازمانی، بازخورد عملکرد و توانایی را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت(خیلی کم -۱ تا خیلی زیاد-۵) نمره گذاری شده است.
تطبیق سوالات پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت با مؤلفه های آن
ردیف متغیر سوالات
۱ توان ۱ تا ۴
۲ شناخت شغل ۵ تا ۸
۳ حمایت سازمانی ۹ تا ۱۴
۴ انگیزش ۱۵ تا ۱۷
۵ بازخورد عملکرد ۱۸ تا ۲۴
۵ اعتبار تصمیمات ۲۵ تا ۲۷
۷ سازگاری با محیط ۲۸ تا ۳۱
 

تعاریف مفهومی:

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا موسسه را اندازه گیری می­نماید (آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ص ۷).
تعاریف عملیاتی:

عملکرد سازمانی: در این پژوهش منظور از عملکرد سازمانی نمرات حاصل از گویه­های پرسشنامه عملکرد سازمانی می­باشد که با استفاده از مؤلفه­های توانایی، انگیزه، شناخت شغلی، حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات و بازخورد ، مورد سنجش قرار گرفت.

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.