چکیده :

فرزکاری

بهینه سازی (اهداف-روش ها)

الگوریتم ژنتیک

قابلیت ماشینکاری

پژوهش های پیشین

بررسی پارامترها

هدف از بهینه سازی تعیین متغیرهای طراحی است، به گونه ای که تابع هدف کمینه یا بیشینه شود.

تعداد اسلاید : ۲۸