چکیده :

در حال حاضر رایج ترین بحث در علف های هرز ،پیدایش علف های هرز مقاوم به علف کش و تغییر گونه های علف هرز است . علف های هرز مقاوم با یک سرعت هشدار دهنده در حال گسترش هستند .مقاومت به علف کش پدیده ای خاص نیست و در واقع مقاومت به آفت کش ها یک مشکل جهانی است که به هیچ دسته خاصی از آفات محدود نمی شود . اولین گزارش های مربوط به مقاومت حشرات به حشره کش ها در سال 1908 ،مقاومت عوامل بیماری زا به قارچ کش ها در سال 1940 و مقاومت علف های هرز به علف کش ها (تریازین ها) در سال 1968 ارائه شدند . مقاومت علف های هرز نسبت به علف کشها به صورت تصاعدی رو به افزایش است و حتی علف کشی مانند گلیفوسیت که از مطمئن ترین علف کش ها از نظر بروز مقاومت محسوب می شد نیز تا سال 2000 سه گونه علف هرز نسبت به آن مقاوم شده اند. تا کنون 294 بیوتیپ از 153 گونه از علف های هرز نسبت به علف کش های مختلف مقاوم شده اند (91 گونه دو لپه ای و 62 گونه تک لپه ای)

که از این تعداد حدود 200 بیوتیپ آن از سال 1980 به بعد مقاوم شده اند . شکل 3 روند افزایش تعداد بیوتیپ های مقاوم در طی 50 سال اخیر را نشان می دهد . برطبق گزارش های ارائه شده در سال 2000تا این تاریخ بیشترین بیوتیپ های مقاوم مربوط به بیوتیپ های مقاوم به بازدارنده های استولاکتات سینتاز (als،با گونه) و بعد از آن تریازین ها (با 59 گونه) می باشد . از نظر سهم گونه های مقاوم ، در سال 1994 بیشترین سهم مربوط به تریازین ها بوده است ؛ و در سال 1999 بیشترین سهم را باید مربوط به علف کش های بازدارنده als و بروز مقاومت سریع تر نسبت به این علف کش ها دانست. افزایش نسبت بیوتیپ های مقاوم به بازدارنده های استولاکتات سینتاز( als) در طی سال های اخیر به دو عامل بر می گردد ,یکی اینکه طی دهه گذشته نسبت فروش بازدارنده های als رو به افزایش بوده است . و دیگر اینکه بروز مقاومت در این گروه از علف کش ها سریع تر از بقیه علف کش ها اتفاق می ا فتد . همان طور که در جدول 2 ملاحظه می شود چناچه 5 سال متوالی و یا 5 بار مزرعه ای توسط علف کش ها ی بازدارنده als سمپاشی شود , مقاومت نسبت به این علف کش ها بروز پیدا می کند . این مدت برای علف کش ها ی بازدارنده accase,بازدارنده های فتوسنتز و بازدارنده های تقسیم سلولی به ترتیب 7,10و12 سال مصرف متوالی و یا 7,10و 12 سمپاشی مزرعه است . در عوض مقاومت نسبت به علف کش هایی مانند اکسین های مصنوعی پس از 25 سال مصرف متوالی یا 25 بار این سموم اتفاق می افتد .

تعداد صفحات : 6

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.