توضیحات :

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلی و طبقه تشویقی

در اجرای تبصره ماده 46 آیین‌نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارمندان در 16 ماده و 15 تبصره جهت اجراء ابلاغ می گردد

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.