چکیده :

پس از مشخص شدن نوع اتومبیل باید ببینیم اتومبیل برای چه بازار، کشور و مردمی و با چه خصوصیات و ویژگی هایی در نظر گرفته شده است؛ چه رقبایی و با چه مشخصاتی در بازار وجود دارند و از این قبیل مسایل. پس از تعیین خط مشی های موجود و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در طراحی و سنجش شرایط و امکانات موجود طراحی صورت می گیرد. مثلاً اگر بخواهیم برای مردم کشورمان یک اتومبیل کاملاً ملی و میهنی طراحی کنیم باید عوامل زیر را حتماً در نظر بگیریم و سپس اقدام به طراحی کنیم:
- متوسط تعداد افراد خانواده
- متوسط درآمد خانواده
- نوع نیاز و استفاده از اتومبیل
- تعداد مسافرت های در طول سال
- اندازه های بدنی افراد جامعه
- عادت ها و ویژگی های سنتی و اخلاقی جامعه
- وضعیت ترافیکی خیابان ها و جاده ها و ....

پس از آماده شدن چندین شکل و طرح ظاهری و به تصویب رسیدن یکی از آن ها، ابعاد کلی اتومبیل (توجه به عوامل فنی، انسانی، نیاز بازار و چند عامل دیگر در آن دخالت داده می شود و در این مرحله است که امکان اقدامات اصلاحی و تعدیل کننده وجود دارد. البته عکس این عمل نیز ممکن است و گاهی شکل و طرح اتومبیل بر اساس ابعاد و اندازه ها طرح می شود.

ارکان اصلی ابعاد خودرو
- ارتفاع خودرو
- فاصله عرضی بین مرکز دو تایر جلو
- فاصله عرضی بین مرکز دو تایر عقب
- عرض خودرو
- فاصله طول بین مرکز دو تایر جلو و عقب
- طول کلی خودرو
- حداکثر فاصله غربیلک فرمان تا مرکز تکیه گاه صندلی راننده
- ارتفاع سقف تا مرکز صندلی جلو
- حداقل فاصله صندلی جلو و عقب
- ارتفاع سقف تا مرکز صندلی عقب
- فاصله بین دستگیره های درب جلو
- فاصله بین درب های جلو
- فاصله بین دستگیره های درب عقب
- عرض داخلی خودرو در قسمت عقب
- حداقل فاصله صندلی جلو و عقب.

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.