فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

دستگاه دیاگ

راهنمای عیب یابی با د ستگاه د یاگ:

مشاهده ی کد های خطا

-خطا های دائمی PERMENENT

خطا های لحظه ایINTERMITENT

تست عملگر ها یا فعال کردن عملگرها

تنظیم سوخت

فصل دوم

واحد کنترل الکترونیک موتور ECUو سنسورها

ECU

سنسور دور موتورEngin Speed Sensor

روشهای عیب یابی

تست اهمی:

تست ولتاژی

سنسور میل سوپا پCamshaft Sensor

روش عیب یابی

سنسورموقعیت دریچه گاز Throttle Position Sensor

تست اهمی

تست ولتاژ

سنسور ضربه            Knok sensor

سنسور دمای آب Water Temprature Sensor

سنسور اکسیژنOxygen Sensor

سنسور سرعت خودرو Vehicle Speed Sensor

تست ولتاژ

رله دوبل Double Relay

چراغ اخطارMil Lamp

پتانسیومتر CO

کوئل دوبل     Double Ignition Coil

تست اهمی :

شمع   SPARK

تست اهمی

پمپ بنزین  Fuel Pump

تست ولتاژی و اهمی

انژکتورهاInjector

تست اهمی

سنسور دمای هوای ورودی Manifould Air Temperetur

سنسور فشار هوای ورودی MONIFOULD AIR PRESSURE

تست ولتاژی

منابع

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.