توضیحات :

v    مقدمه

v    ترافیک شبکه

v    سیستم های فازی

v    مروری بر پژوهش های پیشین

v    جمع بندی

v    پیشنهادات

تعداد اسلاید : 21