توضیحات :

بررسی مدلهای ساختمانی بتن و معادلات رفتار خمیری

فهرست مطالب:

فصل اول – بتن

فصل دوم – مدلهای ساختمانی بتن

فصل سوم – معادلات رفتار خمیری

فصل چهارم - مراجع

تعداد صفحات : 31

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.