فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل 1-            مقدمه   3

1-1-    هدف از بکارگیری کمک فنر        3

1-2-    طرز کار کمک فنر          4

1-3-    کمک فنر های گازی       7

1-4-    سایر انواع کمک فنر ها   7

1-5-    سیستم کنترل خودکار سطح       9

1-6-    منبع     10

فصل 2-            کمک فنر زانتیا  12

فصل 3-            کمک فنر و مکانیزم های تعلیق   17

3-1-    آینده سیستم های تعلیق            41

فصل 4-            سیستم تعلیق الکترومغناطیسی   43

4-1-    مقدمه   43

4-2-    مشخصات سیستم تعلیق ایده‌آل خودرو کدامند؟   46

4-3-    سیستم‌های هیدرولیکی  47

4-4-    سیستم‌های تعلیق مغناطیسی     48

4-5-    مدل‌سازی سیستم تعلیق قدیمی و مغناطیسی      50

4-6-    تحلیل سیستم تعلیق الکترومغناطیسی     52

4-7-    نمونه تولیدی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی       52

4-8-    جمعبندی         54

4-9-    منابع     54

فصل 5-    سیستم های تعلیق و فنر بندی در خودروهای خارجی       56

5-1-    ، سیستم تعلیق جدید مرسدس  AMG Ride      56

5-2-    سیستم جدید تعلیق فورد RevoKnuckle          59

5-3-    سیستم تعلیق مغناطیسی خودرو های Audi        65

5-4-    تعلیق مستقل مک فرسون           71

5-5-    رنو اسکالا          77

5-6-    مقایسه سیستم تعلیق و فنر بندی خودرو های خارجی با یکدیگر    78

فصل 6-     سیستم تعلیق و فنر بندی در خودرو های داخلی  81

6-1-    سیستم تعلیق پراید        81

6-2-    پژو پارس           84

6-3-    مقایسه سیستم های تعلیق و فنربندی خودروهای داخلی با یکدیگر 84

تعداد صفحات : 91

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.