چکیده :

در این مقاله برای صفحات صیقلی حساسیت سنجی جامعی مشتمل بر تغییر در نوع مدل، تغییر در تراکم شبه و تغییر در اندازه ضریب Cu و برای صفحات زبر مشتمل بر تغییر ثابت زبری CKs و نیز وابستگی نتایج به اندازه k_s^+ و تاثیرات تراکم پذیری جریان  بر روی پدیده آرام سازی مجدد یک لایه مرزی اشفته انجام شده است.

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.