اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

مقدمه: در این بخش ابتدا به معرفی تبدیلهای انجام شده بر روی داده ها می پردازیم، سپس آمار توصیفی و در ادامه آمار استنباطی تحقیق را ارائه می کنیم.
تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:
از آنجا که هر کدام از متغیرهای تحقیق از مجموع تعداد متفاوتی از سوالات پرسشنامه محاسبه می شوند ، بنابراین دامنه تغییرات مقادیر آنها متفاوت و بنابراین

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد

برای دانلود کلیک کنید